+32 (0)3 221 15 65

// SELLING GOLD

At Tony Goetz, we guide you from A to Z with professional advice and expertise.

All processing is done in house. Therefore, we have complete control over every step of the production process, from smelting, sampling and analysis to refining and delivering the finished product.

We are convinced that we are always able to offer our clients the best terms and conditions, service and prices in the market.
Below, you will find an overview of our services.

// ALL-IN SERVICE

SMELTING

ANALYSIS

REFINING

SMELTING

ANALYSIS

REFINING

// SMELTING

 

Tony Goetz is constantly investing in the latest equipment. As such, we have a smelting facility with a production capacity of 85 tonnes of pure gold per year. This facility is equipped with 6 induction ovens, capable of smelting 100 kg at a time. This guarantees that incoming batches are processed quickly.

What’s more, Tony Goetz also has its own smelting workshop, where clients can safely witness the smelting and sampling of their items.

// ANALYSE

 

Het gehalte van het goud kan worden bepaald op verschillende manieren. 

De snelste methode is aan de hand van spectrometrie. Dit is een niet-destructieve analysemethode. Met behulp van X-Ray stralen wordt op zoek gegaan naar de aanwezige metalen in het staal. Na een 3-tal minuten is het resultaat al gekend. Het toestel wordt dagelijks gekalibreerd en is onderworpen aan meervoudige keuringen door onafhankelijke partijen. 

Nauwkeurige methodes worden uitgevoerd door onze essayeurs, opgeleid en erkend door de Koninklijke munt van België. In ons laboratorium worden de destructieve analysemethodes zoals fire assay en ICP uitgevoerd. Door onze geavanceerde weegmethode tot op 10 microgram nauwkeurig kunnen wij zeer precieze resultaten garanderen en de zuiverheid van minstens 99,99% waarborgen.

// ZUIVEREN

 

Het zuiveren van edelmetalen vindt plaats in onze moderne affinage afdeling die volledig PLC gestuurd is. De zuren worden zodanig nauwkeurig gedoseerd dat de perfecte chemische reactie ontstaat en zo de scheiding van het goud van de andere metalen in de beste omstandigheden plaatsvindt. 

De geldende milieunormen worden nauwkeurig gemonitord en de veiligheid van de werknemers en werkomgeving primeert. Dit staat mede onder toezicht van onze veiligheid & milieucoördinator.

// SMELTEN

 

Tony Goetz investeert voortdurend in de nieuwste installaties. Zo beschikken we over een smelterij met een productiecapaciteit van 85 ton zuiver goud per jaar. De smelterij is uitgerust met 6 inductieovens, met een smeltvermogen tot 100 kg per smelting. Dit garandeert een snelle doorstroom van inkomende loten.

Bovendien beschikt Tony Goetz ook over een eigen smeltatelier waar klanten in alle veiligheid getuige kunnen zijn van de staalname van hun goederen en het smelten.

// ANALYSIS

 

Gold content can be determined in various ways.

The quickest method uses spectrometry. This is a non-destructive method of analysis. X-rays are used to determine which metals are present in the sample. After 3 minutes, the results are in. The device is calibrated daily and subjected to multiple rounds of quality control by independent parties.

Our assayers, trained and recognised by the Royal Mint of Belgium, work with precision. Destructive analysis methods, like fire assay and ICP, are carried out in our laboratory. Our advanced weighing method, accurate to within 10 micrograms, enables us to guarantee extremely precise results, with a purity of at least 99.99%.

// REFINING

 

Precious metals are refined in our modern refining department, which is fully PLC-operated. The acids are dosed so accurately that the resulting chemical reaction is perfect, and the separation of the gold from other metals takes place in the best possible circumstances.

The applicable environmental standards are closely monitored, and employee and workplace safety come first. This is supervised, in part, by our environment & safety coordinator.

// CONTACT

Contact information
Jacob Jacobsstraat 58
2018 Antwerp
+32 (0)3 221 15 65

Opening hours:
Monday – Friday: 9.00 a.m. – 4.30 p.m.
Closed weekends and holidays

2 + 2 =